Boldklubben Søborg

Boldklubben Søborg er

Fodbold og futsal
Træning på attraktive træningstider
Engagerede spillere og holdledere
Turneringer og kamptøj betalt
Fælles aktiviteter, ture og fester

Træning på kunstgræs i sommerferien

Banen på Buddinge skal “slappe af” i skolesommerferien. Vi flytter derfor træning i perioden 3. juli – 7. august til kunstgræs på Gladsaxe Stadion. Som normalt kl. 10 – 12. Der er ikke adgang til omklædning.

Søndagstræningen flyttes til kunstgræs igen..

Da banen på Buddinge efterhånden trænger rigtig meget til vand er søndagstræningen fra den 8. maj og indtil videre flyttet tilbage til kunstgræs på Gladsaxe Stadion. Stadig kl. 10 – 12.

De to hjemmekampe tirsdag den 10. maj flyttes også til Gladsaxe Stadion. Samme tidspunkt som nu.

Udendørs træning starter på Buddinge skole

Søndag den 1. maj 2022 kl. 10.00 flytter vi udendørstræning fra Gladsaxe Stadion til Buddinge skole.

Indendørstræning aflyst 23. marts 2022

Træning onsdag den 23. marts 2022 er aflyst da skolen selv skal bruge hallen.

Referat fra generalforsamling 2022

Den årlige generalforsamling blev afholdt den 28. februar 2022. Referat kan læses her.

Bestyrelsen havde varslet, at der skulle vælges en ny bestyrelse, og heldigvis skete det, så Boldklubben Søborg fortsætter.

Husk generalforsamling + pizza

Mandag den 28. februar 2022 afholder vi generalforsamling kl. 19 på Restaurant Fik-Ret. Fra kl. 18 er der mulighed for at spise en pizza på klubbens regning. Giv besked på boldklubben@hotmail.com om du deltager i pizzaspisningen og/eller du først kommer til generalforsamlingen. Husk der skal vælges ny bestyrelse på generalforsamlingen.

Sportslige hilsner fra bestyrelsen – og vi ses!

Indkaldelse til generalforsamling 28.02.2022

Så er det tid til afholdelse af den ordinære generalforsamling i Boldklubben Søborg. Læs beretning for 2021 og se regnskab for 2021 her.

Der er samtidig indkaldt til ekstraordinær generalforsamling umiddelbart efter den ordinære, hvis der ikke bliver valgt en bestyrelse.

Ordinær generalforsamling finder sted 28. februar 2022 kl. 19.00 på Restaurant Fik-Ret, Søborg Hovedgade 77, 2860 Søborg.

Kontingent er udsat til april

Bestyrelsen har besluttet at udsætte opkrævning af kontingent for både aktive og passive medlemmer til 1. april 2022. Baggrunden er, at der er generalforsamling 28. februar 2022, hvor der skal vælges ny bestyrelse. Hvis der ikke vælges en bestyrelse, kan klubben ikke fortsætte. Der bliver derfor af praktiske årsager indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling samme aften.

Indkaldelserne med dagsorden udsendes til medlemmerne snarest.

Der er rigtig god grund til, at nogle af medlemmerne tager opgaven eller får andre til at stille op til bestyrelsen. Den siddende bestyrelse har meddelt for mere end 1 år siden, at der skal findes en ny bestyrelse. Sker dette ikke, så er der ikke længere en klub efter 28. februar 2022.

Vil du høre mere om arbejdet som formand, næstformand eller kasserer, så kontakt os.

Med sportslige hilsner bestyrelsen

Træningstider indtil nytår, OPDATERET

Klubben følger myndighedernes opfordring til at aflyse indendørs aktiviteter til og med 4. januar 2022 Indendørs træning den 22. december er derfor aflyst.

Som det ser ud nu er der derfor træning sådan:

Indendørs på Buddinge
Fra og med den 5. januar 2022 træning igen hver onsdag.

Kunstgræs på Gladsaxe Stadion
Fra og med 2. januar 2022 træning igen hver søndag.

Generalforsamling mandag den 28. februar 2022

Bestyrelsen har nu sat dato på næste års generalforsamling. Det bliver mandag den 28. februar 2022 kl. 18. Sæt allerede nu et kryds i kalenderen.

Indbydelse og dagsorden kommer når vi nærmer os.

Kampprogram, resultater og stillinger